Bilder

You are here

Bilder kommer du åt genom att klicka på Dokumenthantering  och sedan på Bilder . När du gjort detta öppnas bildarkivet och dina lagrade bilder visas i rummets bildarkiv. Du kan skapa kataloger, byta namn på bilder och ladda upp eller ta bort existerade bilder. Du kan även ändra sorteringsordning genom att klicka på någon av rubrikerna Bilder, Storlek, Typ eller Ändrad.

 1. Ladda upp bilder

  För att ladda upp en bild gör du så här:

  1. Välj Dokumenthantering  i menyn till vänster i webbläsarfönstret.
  2. Välj Bilder . Nu visas rummets bildarkiv i huvudfönstret.
  3. Välj katalog i bildarkivet. Vill du lägga din bild i en annan katalog klickar du på denna i bildarkivet. Vill skapa en ny katalog klickar du på ikonen Ny Mapp  och skriver det namn du vill ha. Sedan klickar du på den nya katalogen i bildarkivet.
  4. Klicka på knappen Ladda upp filer .
  5. Välj vilken eller vilka bilder du vill ladda upp. Du kan ladda upp fyra bilder i taget.
  6. Klicka på Skicka filer och de lagras i den katalog som du har valt.

  Du kan också använda Dra & Släpp-funktionen genom att göra så här:

  1. Gör samma som punkt 1-4 ovan.

  2. Leta fram den bild som du vill ladda upp i t.ex. Windows® Utforskaren. Klicka på bildnamnet och håll inne musknappen hela tiden.
  3. Flytta muspekaren till det streckade området i fönstret Ladda upp filer och släpp sedan knappen. Bilden laddas nu upp till ditt rumsarkiv. OBS: Detta kräver att din webbläsare stöder HTML5.
 2. Skapa kataloger

  Vill du strukturera dina bilder och lagra dom i lämpliga kataloger klickar du på ikonen för Ny mapp . I dialogen som öppnas väljer du vilket namn din katalog skall ha och klickar på Spara. Din nya katalog är nu skapad och du kan klicka på denna för att därefter ladda upp bilder hit. OBS: Om du redan står inne i en mapp, kommer den nya mappen att ärva rättighetsinställningarna, som då blir likadana som för huvudmappen du står i. Om en mapp får ett innehåll ändras utseendet på ikonen från  till .

 3. Flytta bilder

  1. Vill du flytta några av dina lagrade bilder väljer du vilken eller vilka bilder du vill flytta genom att markera kryssrutorna bredvid namnet.

  2. Klicka på knappen Klipp ut .

  3. Nu kan du navigera till den önskade katalogen. När du gjort detta klickar du på knappen Klistra in . Dina bilder har nu bytt plats.

 4. Radera bilder

  1. När du vill radera en bild från arkivet väljer du vilken eller vilka bilder du vill radera genom att markera kryssrutorna bredvid namnet.

  2. Därefter klickar du på knappen Ta bort  och dina markerade bilder är nu borta. OBS: Bilderna försvinner inte helt bara för att man raderar dem, utan de flyttas till papperskorgen istället.

 5. Redigera egenskaper för bilder

  Du kan också byta namn på din bild eller ändra egenskaperna för den. Detta kan göras på två sätt:


  Alternativ 1

  1. Välj vilken bild du vill ändra namn eller egenskaper på genom att markera kryssrutan bredvid namnet.

  2. Därefter klickar du på knappen Egenskaper .

  3. I dialogrutan som nu öppnas har du flera olika möjligheter beroende på vilka rättigheter du har. Här kan du ändra ägare, sätta läs, skriv och radera rättigheter för bilden. Du kan också byta namn på det och välja om det ska versionshanteras eller ej genom att klicka i rutan Versionshantera objektet. Du kan även välja om du vill ändra rättigheterna och/eller slå på/av versionshanteringen även för alla underliggande bilder/kataloger genom att klicka i rutan Ändra rekursivt. Ägare ändras dock inte rekursivt.


  Alternativ 2

  1. Klicka på ikonen för bilden bredvid bildnamnet.

  2. I dialogrutan som nu öppnas har du flera olika möjligheter beroende på vilka rättigheter du har. Här kan du ändra ägare, sätta läs, skriv och radera rättigheter för bilden. Du kan också byta namn på det och välja om det ska versionshanteras eller ej genom att klicka i rutan Versionshantera objektet. Du kan även välja om du vill ändra rättigheterna och/eller slå på/av versionshanteringen även för alla underliggande bilder/kataloger genom att klicka i rutan Ändra rekursivt. Ägare ändras dock inte rekursivt.

 6. Versionshantering av bilder

  Om du vill arbeta med olika versioner av en bild göra du så här:

  1. Klicka på versionsnumret efter dokumentnamnet.

  2. Om du vill öppna en tidigare version av en bild, väljer du vilken version du vill öppna i rutan Version och klickar sedan på knappen Öppna. Notera att du endast kan öppna en bild för läsning på detta sätt, INTE för redigering direkt.

  3. Du kan även ta bort en tidigare version av en bild genom att välja vilken version du vill ta bort i rutan Version och sedan klicka på knappen Ta bort. Notera att du INTE kan ta bort den sista versionen av bilden.

  4. I rutan Versionsinformation kan du se när de olika versionerna har skapats och av vem. Denna information är genererad av systemet och kan INTE ändras.

  5. Om du vill skapa en godkänd huvudversion av en bild (1.0, 2.0, 3.0 etc) så klickar du på knappen Skapa ny huvudversion.

  Du kan läsa mer om hur man slår på/av versonshanteringen under Redigera egenskaper för bilder ovan.

 7. Kopiera bilder

  1. När du vill kopiera en bild gör du detta genom att markera kryssrutan bredvid bildnamnet för den eller de bilder du vill kopiera.

  2. Klicka sedan på knappen Kopiera .

  3. Navigera dig fram till den katalog som du vill lagra de kopierade bilderna i och klicka på knappen Klistra in .
 8. Låsa filer för redigering

  Om du vill vara säker på att ingen annan jobbar med samma fil som du, när du ska redigera filen, kan du välja att låsa den först. Då visas en hänglås-symbol. Den som sedan försöker öppna filen kommer bara att kunna öppna filen i skrivskyddat läge. Om någon annan försöker ladda upp en nyare version av filen, får de upp ett meddelande som säger att filen är låst och att de inte kan ladda upp den. För att låsa en fil gör du så här:

  1. Markera kryssrutan bredvid bildnamnet för det eller de bilder du vill låsa för redigering.

  2. Klicka sedan på knappen Fillåsning på/av .

  3. Nu visas ikonen i raden för filen. Filen är nu låst för redigering, och endast du kan redigera den.

  4. När du är klar med redigeringen tar du bort fillåsningen på samma sätt som när du satte dit den, dvs markerar kryssrutan bredvid bildnamnet och klickar sedan på knappen Fillåsning på/av .

  OBS: Om filen bara har Läsrättigheter (L), kan du inte låsa filen om du inte är rumsadministratör eller medlem av en grupp som har högre rättighetsnivå och tillåtelse till Läs/Ändra (L/Ä).

 9. Begära granskning av bilder

  1. Markera kryssrutan bredvid bildnamnet för den bild du vill begära granskning av.

  2. Klicka sedan på ikonen för Begär granskning .

  3. Under rubriken Begär granskning kan du välja vilka du vill lägga till som granskare av dokumentet genom att klicka på deras namn i listan Tillgängliga användare/grupper. De dyker då också upp i den högra listan Medlemmar.

  4. Tryck på knappen Lägg till och användaren/användarna läggs till i listan Valda granskare.

  5. Välj vilken tid granskningen senast ska vara avslutad genom att ange datum och tidpunkt under rubriken Avsluta granskningen senast.

  6. I fältet Meddelande till granskare kan du skriva in instruktioner till granskarna.

  7. Under rubriken Meddela mig när: kan du välja hur du vill bli informerad (via e-post) när granskarna är klara.

   1. Om du kryssar i rutan framför Varje granskare är klar, innebär det att systemet kommer att skicka ett e-postmeddelande till dig så fort någon av granskarna är klara med sin granskning.

   2. Om du kryssar i rutan framför Alla granskare är klara, innebär det att systemet kommer att skicka ett e-postmeddelande till dig så fort alla granskarna är klara med sina granskningar.

  8. Vill du själv ha en kopia av e-postmeddelandet som skickas ut när granskningen sparas, markerar du rutan framför Kopia till avsändare.
  9. Om du vill att alla som är med och granskar dokumentet ska kunna se vilka andra användare som också är med som granskare, så klickar du i rutan framför Alla granskare synliga. Om denna inte är ikryssad, så kommer de personer som är granskare av dokumentet inte att se namnen på de andra personerna som också är granskare av det dokumentet.
  10. Du kan välja om du vill låsa filen för de andra granskarna genom att kryssa i rutan Lås filen för granskare. Om denna inte är ikryssad, så kommer kanske personerna som är granskare av filen att kunna uppdatera filen (beroende på hur användarrättigheterna är satta) under granskningsprocessen.
  11. Under rubriken Typ av granskning kan du välja om det är granskning och kommentar eller granskning och godkännande du vill begära. Om du väljer Begär granskning och kommentar innebär det att granskarna kan granska och kommentera innehållet i dokumentet. Om du väljer Begär granskning och godkännande så kommer filen att bli signerad om alla granskare godkänner dokumentet. Om ett dokument är signerat innebär det att inga fler uppdateringar (versioner) kan göras av det dokumentet.
 10. Granska bilder

  Om du blir kallad som en granskare av en bild kommer du att få information om detta via e-post. För att granska och kommentera bilden klickar du antingen på länken i e-postmeddelandet, eller också klickar du på ikonen eller bredvid bildnamnet i mappen under Dokumenthantering . Då öppnas informationen om granskningen och du kan även lämna kommentarer direkt i granskningsfunktionen.

  För att lämna en kommentar till granskningen klickar du på  Lägg till kommentar. Då aktiveras en ruta där du kan skriva in dina kommentarer. Om du senare vill lägga till fler kommentarer eller vill redigera dina tidigare inlagda kommentarer, klickar du igen på länken  Lägg till kommentar.

  När du är klar med granskningen klickar du på knappen Avsluta min granskning.

  Om det är ett godkännande som efterfrågats, så klickar du på knappen Avsluta och godkänn om du godkänner innehållet eller Godkänn inte om du inte godkänner innehållet.

  Om ett godkännade efterfrågats kommer granskningen att avslutas så fort någon av granskarna svarar att de inte godkänner dokumentet. Om alla granskare godkänner filen kommer den att bli signerad och få markeringen i fillistan.

 11. Tillåta visning på publika sidorna av bilder

  1. När du vill tillåta visning på publika sidorna av ett dokument från arkivet väljer du vilken eller vilka dokument du göra detta för genom att markera kryssrutorna bredvid namnet.

  2. Klicka på knappen Tillåt visning på Publika sidor .

  Som bekräftelse på att dina bilder tillåtits att visas på publika sidor får du ikonen längst till höger i listan. När bilder är tillåtna att visas på publika sidor kan de länkas upp på t.ex. en hemsida så att alla som läser hemsidan kan klicka på länken och se bilden.

  OBS: Du kan använda denna funktion för att dela filer med personer som inte är användare i portalen. Kopiera bara länken till filen du just publicerade och dela den via t.ex. e-post. Kom ihåg att du inte kan publicera något om du inte har åtminstone Läs/Ändra-rättigheter. Endast Läs-rättigheter lägger inte till ikonen  till filen.

 12. Tillåta visning på interna sidorna av bilder

  1. När du vill tillåta visning av ett bilder från arkivet väljer du vilken eller vilka bilder du vill göra detta för genom att markera kryssrutorna bredvid namnet.

  2. Klicka sedan på knappen Tillåt visning på Interna sidor .

  Som bekräftelse på att dina bilder tillåtits att visas på interna sidor får du ikonen längst till höger i listan. Bilder som inte är tillåtna att visas på interna sidor har ingen sådan ikon. När bilderna är tillåtna att visas på interna sidor kan de synas i sidobjekt som finns inlagda på interna sidor.

 13. Ny bild baserad på befintligt

  När du vill skapa en ny bild baserad på en befintligt kan detta göras på två sätt:

  Alternativ 1

  1. Välj vilken bild du vill basera på genom att markera kryssrutan bredvid namnet.

  2. Därefter klickar du på knappen Ny baserad på .

  3. Välj Ny baserad på förval i listan som kommer ner.

  4. Ange namn för den nya bilden i rutan som kommer upp. Klicka på Spara när du är klar.


  Alternativ 2

  1. Klicka på knappen Ny baserad på .

  2. Gå sedan till Välj ... i listan som kommer ner och flytta muspekaren in i rutan Ny baserad på som kommer fram.

  3. Välj vilken bild du vill basera på genom att klicka på bildnamnet i trädet.

  4. Ange namn för den nya bilden i rutan som kommer upp. Klicka på Spara när du är klar.

 14. Prenumerera på bilder

  1. Vill du prenumerera på någon/några bilder/kataloger väljer du vilken eller vilka bilder/kataloger du vill prenumerera på genom att markera kryssrutorna bredvid namnet.

  2. Klicka på knappen Prenumeration på/av .

   

  OBS: Om du prenumererar på en hel mapp, prenumererar du även på alla filer inuti den mappen. Prenumerationen kommer även att gälla nya filer som användare laddar upp till den mappen. Du kan välja hur ofta du vill ha en prenumerationsrapport. Du hittar detta under Mina funktioner/Mina prenumerationer. Där kan du ställa in aviseringsfrekvensen på antingen Direkt, 1 gång/timme, 1 gång/dag, Varannan dag eller 1 gång/vecka.

 15. Spara ner (Exportera) bilder

  1. Vill du spara ner några av dina lagrade bilder till din dator väljer du vilken eller vilka bilder/mappar som du vill spara ner genom att markera kryssrutorna bredvid namnet på bilden/mappen.
  2. Klicka på knappen Exportera .
  3. En fönster visas, där du får välja om du vill öppna eller spara filen. Beroende på vilket operativsystem din dator har, får du varierande frågor och fönster. Till exempel, om du i Windows 7 klickar på nedåtpilen vid sidan om Spara, får du möjlighet att välja Spara som och välja till vilken plats du vill ladda ned filen.
  4. Avsluta genom att klicka på Spara.

  OBS: I ProjectCoordinator Desktop har du inte möjlighet att välja till vilken plats dina packade filer kommer att laddas ned. Den exporterade filen sparas på C:\”min dators namn“\användare\”din användares namn”\Mina dokument. Filens namn kan till exempel vara: “archiveexport-201308191506.tar” eller *.zip.

  OBS: För att kunna extrahera den exporterade filen behöver du ett program som kan hantera filer av typen *.tar eller *.zip.

  Exempel på sådana program är: WinRAR (http://www.win-rar.com), WinZip (http://www.winzip.com) och TUGZip (http://www.tugzip.com).