Papperskorgen

You are here

När du tar bort dokument/bilder ur arkivet så hamnar de i papperskorgen. När papperskorgen är tom så visas ikonen i funktionsträdet , har papperskorgen något innehåll så ändras ikonen till . Papperskorgen kommer du åt genom att klicka på Dokumenthantering  och sedan Papperskorg . När du gjort detta visas innehållet i papperskorgen.

Läs mer om hur du kan:

 • Återställa ett dokument/bild från papperskorgen

  1. Om du vill återställa ett dokument/bild från papperskorgen väljer du vilken eller vilka dokument/bilder du vill återställa genom att markera kryssrutorna bredvid namnet.
  2. Klicka på knappen Klipp ut .
  3. Nu kan du navigera till den katalog där du vill återställa dokumenten/bilderna. När du gjort detta klickar du på knappen Klistra in . Dina dokument/bilder har nu återställts.

   

 • Ta bort enstaka dokument/bilder från papperskorgen

  1. När du permanent vill radera ett dokument/en bild från papperskorgen väljer du vilken eller vilka dokument/bilder du vill radera genom att markera kryssrutorna bredvid namnet.
  2. Därefter klickar du på knappen Ta bort och de markerade dokumenten/bilderna är nu borta.

   

 • Tömma hela papperskorgen

  1. Om du vill tömma hela papperskorgen klickar du bara på knappen Töm Papperskorg  i verktygsfältet. OBS: Du kan bara ta bort de dokument/bilder du har rättigheter till. Det innebär att det kanske bara är administratören som kan tömma papperskorgen helt.