Projekthantering för Logistik

You are here

Samverkan för bättre logistik

För att citera en lekman kan logistiken definieras som att ha rätt typ av produkt eller tjänst på rätt plats, i rätt tid, för ett rätt pris och i rätt skick. Affärsmässigt kan det sammanfattas som en konkurrenskraftig strategi som antagits av företaget för att möta och överträffa förväntningarna hos sina befintliga och potentiella kunder. Det handlar om steg som inköp, planering, samordning, transport, lagring, distribution och kundservice. När det gäller den internationella marknaden innebär det också samarbete mellan rätt partners och effektivt och smidigt informationsflöde mellan aktörerna.

Genom att vara en ledande samverkanslösning kan ProjectCoordinator spela en viktig roll i logistikbranschen genom en ökad produktivitet via bättre samverkan och kommunikation mellan parterna och mellan teammedlemmarna. Kombinationen av den webbaserade projektledningen, dokumenthanteringen och Web Content Management gör ProjectCoordinator unik och effektiv när det gäller samverkande projektledning

Några av de viktigaste funktionerna och fördelarna

• Enkel planering och uppföljning av aktiviteter och projekt med en multi-projektmiljö
• Åtkomst när som helst och var som helst till arbetet och med offline synkronisering
• Förvara dokument och andra filer i ett centralt arkiv och dela dem enkelt med partners och andra teammedlemmar
• Online mötesorganisatör
• Centraliserad briefing board, diskussionsforum och nyhetspublicering som tillägg
• Mekanism för versionskontroll ger ökad tillförlitlighet och spårbarhet
• Varningar och meddelanden i realtid
• Effektivt resurshantering
• Kontroll över kostnader och kassaflöde
• Lätt att bygga intranät-webbplatser och att hantera innehållet

 
Components that make it happen
 • Projekt- & aktivitetsplanering
 • Resurshantering
 • Dokumenthantering
 • Briefing board
 • Diskussionstavla
 • Möteskalendrar
 • Nyhetshantering
 • Hantering av kostnader och kassaflöde
 • Web content management
 • Offline synkronisering
 • Tidshantering
 • Kontakthantering
 • Rapportering
 • API