Ökad säkerhet genom tvåfaktorsautentisering

You are here

I all företagsverksamhet har molnbaserade lösningar kommit att spela en stor roll, vilket har gjort säkerheten till en allt viktigare fråga; det är ett mål för företagen att försäkra sig om att den information som lagras online är i säkert förvar.

När det kommer till mjukvara för projekthantering online är det för företagen önskvärt att förvara projektplaner, dokument, resursuppgifter, registrerad tid och projektrelaterad kommunikation säkert. I de flesta fall styrs åtkomsten till internetkontona av användarnamn och lösenord, och kontrolleras ytterligare av åtkomsträttigheter.

För de företag som är ute efter att öka säkerheten ytterligare erbjuder ProjectCoordinator en tvåfaktorsautentisering*. Tvåfaktorsautentiseringen kombinerar två olika komponenter och gör identifikationen av användare omisskännlig. Oftast är dessa komponenter knutna till användaren och denne behöver ständigt ha dem med sig; vid kontoutdrag från en bankomat behövs till exempel både ett bankkort och en PIN-kod, och endast genom rätt kombination av dessa två komponenter är det möjligt att ta ut kontanter.

ProjectCoordinator använder sig av en tvåfaktorsautentisering i mobilen för att tillhandahålla en säker åtkomst till projektportalen; den kombinerar personliga inloggningsuppgifter med ett engångslösenord. När användaren loggar in med sina vanliga uppgifter skickas engångslösenordet till dennes mobiltelefon via SMS. Efter det att lösenordet i SMS:et skrivits in loggas kan användaren komma åt portalen.

 

Tvåfaktorsautentisering i mobilen har utöver den ökade säkerheten flera fördelar; eftersom användaren alltid har med sig de mobila enheterna behövs inga andra enheter för inloggning och lösenorden som genereras dynamiskt av systemet är mycket säkrare än fasta lösenord. Möjligheten att ange maximalt antal felinmatningar och påföljande åtgärder som fördröjning eller rentav blockering av ytterligare försök minskar risken för att obehöriga tar sig in i systemet.

*Detta är en tilläggstjänst och det krävs att du tecknar en SMS-tjänst för att få tillgång till tvåfaktorsautentiseringen