+46 920 37730sales@designtech.se

Samverkan och projekthantering, när som helst, var som helst

You are here

Desktop- och mobilapplikationerna stöds inte längre i ProjectCoordinator. Dessa funktioner har flyttats till iCoordinator

De allra viktigaste aspekterna på samverkan är enkel åtkomst och kontinuerligt informationsflöde. När det gäller projekthantering är det viktigt att det finns kontinuerlig och regelbunden övervakning av aktiviteter och resursanvändning, så att projekten håller sina tider. För en resurs som deltar i aktiviteter bör det finnas enkla medel för kommunikation, statusuppdateringar och uppföljning av vilken tid som lagts på olika aktiviteter i projekten.

ProjectCoordinator® är en lösning för effektivt samarbete och projekthantering som byggts med tanke på sådana viktiga egenskaper som åtkomst när som helst och var som helst ifrån, enklare samverkan, effektivare resurshantering och framgångsrikt genomförande av projekt utan att behöva tumma på säkerheten. För att kunna ha ett smidigt arbetsflöde har ProjectCoordinator® fått ett webbaserat gränssnitt och en desktop-applikation som ger enkel åtkomst till portalen från skrivbordet samt en mobil-app som gör att användarna kan ansluta sig till portalens miljö via sin iPhone eller Android-telefon.

ProjectCoordinator® Desktop

Med det nya ProjectCoordinator® Desktop kommer din interaktion med ProjectCoordinator® att bli enklare, snabbare och effektivare. Desktop-applikationen som finns för Windows och Mac är enkel att ställa in för anslutning till dina ProjectCoordinator® -portaler utan att gå via webbläsaren. ProjectCoordinator® stödjer anslutning till flera portaler så att information om olika portaler kan läggas till och anslutas utan att man behöver upprepa inmatningen av all information flera gånger.

 ProjectCoordinator® Desktop låter användare dra och släppa sina dokument och mappar och bli automatiskt uppdaterade i servermiljön. Man kan enkelt spåra resursernas aktiviteter och mata in deras aktivitetsrelaterade tid via ProjectCoordinator® Desktop-gränssnittet, vilket ger enklare och snabbare hantering av tid och aktiviteter.

Viktiga funktioner

 • Enkel åtkomst
 • Dra & släpp filer och mappar
 • Enkelt att ansluta sig och hålla sig ajour med sin grupp
 • Snabbare hantering av aktiviteter
 • Enklare tidshantering
 • Anslutningspunkt för flera sajter

 

ProjectCoordinator®  Mobile

ProjectCoordinator® iPhone mobil-app tar din upplevelse av ProjectCoordinator® ytterligare ett steg framåt genom att göra hanteringen av aktiviteter och tid enklare, var du än är, direkt från din iPhone.

Med ProjectCoordinator® Mobile är det enkelt för användare att ansluta till ProjectCoordinator® -portalen via sin iPhone, hantera dokument, lägga till aktiviteter till projekt och lägga in vilken tid som upparbetats i projektets aktiviteter.

Viktiga funktioner

 • Visa och hantera dina dokument och filer som finns lagrade på ProjectCoordinator ™-portalen
 • Växla mellan olika rum där användarna är medlemmar
 • Lägg till nya aktiviteter till dina projekt och tilldela dem till resurser
 • Ändra status på aktiviteterna när de är klara
 • Visa aktiviteter i alla tänkbara tillstånd, aktiva, stängda och egna  
 • Mata in nedlagd tid på de olika aktiviteterna
 • Växla enkelt mellan projekten och aktiviteterna 
 • Översikt över inrapporterad tid, per dag, vecka eller månad.

Med kombinationen av ProjectCoordinator® webbgränssnitt, applikationerna Desktop och Mobile kommer du att ha en sömlös och effektiv upplevelse av samverkande projekthantering.