Metadatafält

You are here

Om du vill använda metadata, måste du först av allt skapa/lägga till metadatafält. Detta är avgörande för om systemet kommer att hitta några filer eller mappar. I Metadatafält kan du i framtiden redigera dina existerande metadatafält. När du tilldelar metadatafält till mappar och filer i Dokumenthantering, kommer du att välja metadatafält baserade på detta första steg. OBS: Det är endast användare som innehar rollen Portaladministratör som kan administrera detta.

  • Lägg till metadatafält

För att lägga till metadatafält i portalen, gör så här:

1. Välj Metadatafält   under Administration.
2. Klicka på knappen Lägg till .
3. Skriv in namnet på den nya etiketten i fältet Etikett.
4. Välj typ (String, Number, Date eller List) i rullgardinsmenyn Typ. OBS: List ger möjlighet att skapa flera val. Klicka i det nedersta fältet och skriv alternativen under varandra.
5. Klicka på knappen Spara.

  • Redigera metadatafält

1. Välj Metadatafält   under Administration.
2. Välj det metadatafält du vill redigera.
3. Klicka på knappen Redigera .
4. Redigera informationen.
5. Klicka på knappen Spara för att spara dina ändringar.

Om du ångrar dina ändringar eller om du inte vill spara dina ändringar klicka på knappen Avbryt.

  • Ta bort metadatafält

1. Välj Metadatafält   under Administration.
2. Välj det metadatafält du vill ta bort.
3. Klicka på knappen Ta bort  och klicka sedan Ja.