Intäkter

You are here

I Intäkter kan du lägga till både budgeterade och faktiska intäkter för portalen och / eller olika projekt. Du måste ha rollen Administratör i Lobbyn eller i ett Rum, eller ha tilldelats rollen som Finansiell Rapportör (se Finansiell administration för mer information).

Intäkter startas genom att välja för Intäkter under Planering & Uppföljning .
 

Innehåll

 

 1. Faktiska intäkter
 2. Budgeterade intäkter

 

Faktiska intäkter

 

 • Lägg till verklig inkomst
 1. Välj Intäkter under Planering & Uppföljning .
 2. Klicka på fliken Faktiska intäkter.
 3. Klicka på knappen Lägg till verklig inkomst i verktygsfältet.
 4. Lägg till/ändra Titel, klicka i fältet Titel och fyll i ett namn på den verkliga inkomsten.
 5. Använd rullgardinsmenyn för att välja Projekt för den verkliga inkomsten, (det projekt där intäkten skall bokföras).
 6. Använd rullgardinsmenyn för att välja Aktivitet för den verkliga inkomsten, (den projektaktivitet där intäkten skall bokföras).
 7. Lägg till/ändra Beskrivning, klicka i fältet Beskrivning och fyll i beskrivningen för den verkliga inkomsten.
 8. Använd rullgardinsmenyn för att välja Valuta för den verkliga inkomsten.
 9. Lägg till/ändra Belopp Exkl. Moms, klicka i fältet Belopp Exkl. Moms och fyll i beloppet exklusive moms.
 10. Lägg till/ändra Belopp Inkl. Moms, klicka i fältet Belopp Inkl. Moms och fyll i beloppet inklusive moms.
 11. Lägg till/ändra Datum:
  • Tryck på kalender knappen och välj aktuellt år, månad och dag från kalendern, (det datum då intäkten skall registreras).
  • Klicka i fältet Datum och fyll i ett datum, (åååå-mm-dd).
 12. Lägg till/ändra Förfallodag:
  • Tryck på kalender knappen och välj aktuellt år, månad och dag från kalendern, (förfallodagen för den verkliga inkomsten).
  • Klicka i fältet Förfallodag och fyll i ett datum, (åååå-mm-dd).
 13. Klicka på knappen Spara.

OBS: Om det valda projektet har användardefinierade fält, så kan även värdena för dessa användardefinierade fält läggas till eller ändras, se Finansiell administration för mer information.

Om du ångrar dina ändringar eller om du inte vill spara dina ändringar klicka på knappen Avbryt.
 

 • Redigera verklig inkomst

 1. Välj Intäkter under Planering & Uppföljning .
 2. Klicka på fliken Faktiska intäkter.
 3. Välj den verkliga inkomst som du vill redigera genom att markera kryssrutan för den verkliga inkomsten och klicka sedan på knappen Redigera verklig inkomst i verktygsfältet.
 4. Redigera den verkliga inkomsten genom att ändra värdet enligt beskrivningen i Lägg till verklig inkomst ovan.
   
 • Ta bort verklig inkomst

 1. Välj Intäkter under Planering & Uppföljning .
 2. Klicka på fliken Faktiska intäkter.
 3. Välj den verkliga inkomsten som du vill radera genom att markera kryssrutan för den verkliga inkomsten och klicka sedan på knappen Ta bort verklig inkomst i verktygsfältet.
 4. Klicka på knappen Ja för att ta bort intäktsposten.
 5. Klicka på knappen OK för att bekräfta.
   
 • Ändra parametrar för en verklig inkomst direkt i lista med faktiska intäkter

Välj den parameter som skall ändras för en verklig inkomst direkt i listan med faktiska intäkter, (klicka på värdet i fältet för den verkliga inkomsten som skall ändras), och ändra värdet på parametern.

Följande parametrar kan ändras direkt i listan med faktiska intäkter:

 • Titel
 • Aktivitet
 • Beskrivning
 • Valuta, (välj från rullgardinsmenyn)
 • Belopp Exkl. Moms
 • Belopp Inkl. Moms
 • Datum, (tryck på kalenderknappen och välj aktuellt år, månad och dag från kalendern eller klicka i fältet och fyll i ett datum, (åååå-mm-dd)
 • Förfallodag, (tryck på kalenderknappen och välj aktuellt år, månad och dag från kalendern eller klicka i fältet och fyll i ett datum, (åååå-mm-dd)
 • Användardefinierade fält

Klicka på knappen Spara.

OBS: Om det valda projektet har användardefinierade fält, (som inte är inaktiverade), kan även värdena för dessa användardefinierade fält ändras, se Finansiell administration för mer information.

 

Budgeterade intäkter

 

 • Lägg till budgeterad inkomst

 1. Välj Intäkter under Planering & Uppföljning .
 2. Klicka på fliken Budgeterad inkomst.
 3. Klicka på knappen Lägg till budgeterad inkomst i verktygsfältet.
 4. Lägg till/ändra Titel, klicka i fältet Titel och fyll i ett namn på den budgeterade inkomsten.
 5. Använd rullgardinsmenyn för att välja Projekt för den budgeterade inkomsten, (det projekt där intäkten skall bokföras).
 6. Använd rullgardinsmenyn för att välja Aktivitet för den budgeterade inkomsten, (den projektaktivitet där intäkten skall bokföras).
 7. Lägg till/ändra Beskrivning, klicka i fältet Beskrivning och fyll i beskrivningen för den budgeterade inkomsten.
 8. Använd rullgardinsmenyn för att välja Valuta för den budgeterade inkomsten.
 9. Lägg till/ändra Belopp Exkl. Moms, klicka i fältet Belopp Exkl. Moms och fyll i beloppet exklusive moms.
 10. Lägg till/ändra Belopp Inkl. Moms, klicka i fältet Belopp Inkl. Moms och fyll i beloppet inklusive moms.
 11. Lägg till/ändra Datum:
  • Tryck på kalenderknappen och välj aktuellt år, månad och dag från kalendern, (det datum då intäkten skall registreras)
  • Klicka i fältet Datum och fyll i ett datum, (åååå-mm-dd)
 12. Lägg till/ändra Förfallodag:
  • Tryck på kalender knappen och välj aktuellt år, månad och dag från kalendern (förfallodagen för den budgeterade intäkten)
  • Klicka i fältet Förfallodag och fyll i ett datum, (åååå-mm-dd)
 13. Klicka på knappen Spara.
   

OBS: Om det valda projektet har användardefinierade fält, så kan även värdena för dessa användardefinierade fält läggas till eller ändras, se Finansiell administration för mer information.

Om du ångrar dina ändringar eller om du inte vill spara dina ändringar klicka på knappen Avbryt.
 

 • Redigera budgeterad inkomst

 1. Välj Intäkter under Planering & Uppföljning .
 2. Klicka på fliken Budgeterad inkomst.
 3. Välj den budgeterade inkomst som du vill redigera genom att markera kryssrutan för den budgeterade inkomsten och klicka sedan på knappen Redigera budgeterad inkomst i verktygsfältet.
 4. Redigera den budgeterade inkomsten genom att ändra värdet enligt beskrivningen i Lägg till budgeterad inkomst ovan.
   
 • Ta bort budgeterad inkomst

 1. Välj Intäkter under Planering & Uppföljning .
 2. Klicka på fliken Budgeterad inkomst.
 3. Välj den budgeterade inkomsten som du vill radera genom att markera kryssrutan för den budgeterade inkomsten och klicka sedan på knappen Ta bort budgeterad inkomst i verktygsfältet.
   
 • Ändra parametrar för en budgeterad inkomst direkt i lista med budgeterade intäkter

Välj den parameter som skall ändras, för en budgeterad inkomst direkt i listan med budgeterade intäkter, (klicka på värdet i fältet för den budgeterade inkomsten som skall ändras), och ändra värdet på parametern.

Följande parametrar kan ändras direkt i listan med budgeterade intäkter:

 • Titel
 • Aktivitet
 • Beskrivning
 • Valuta, (välj från rullgardinsmenyn)
 • Belopp Exkl. Moms
 • Belopp Inkl. Moms
 • Datum, (tryck på kalenderknappen och välj aktuellt år, månad och dag från kalendern eller klicka i fältet och fyll i ett datum, (åååå-mm-dd)
 • Förfallodag, (tryck på kalenderknappen och välj aktuellt år, månad och dag från kalendern eller klicka i fältet och fyll i ett datum, (åååå-mm-dd)
 • Användardefinierade fält

Klicka på knappen Spara.

OBS: Om det valda projektet har användardefinierade fält, (som inte är inaktiverade), kan även värdena för dessa användardefinierade fält ändras, se Finansiell administration för mer information.