Portalen uppdaterar inte skärmen när jag arbetat i den ett tag, problem att ladda upp filer, t.ex. inget meddelande om jag vill ladda upp filen till portalen?

You are here

Försök med att klicka på webbläsarens "Uppdatera"-knapp eller F5. Om inloggningsfönstret visas måste du logga in igen.

OBS! I ProjectCoordinator™ finns en tidsgränd för utloggning. Den är som standard inställd på två (2) timmar. Om du försöker ladda upp (spara) en fil efter att du har loggat ut kommer filen att sparas lokalt på din dator i C:\Users\[User]\Appdata\Local\Temp.