Jordbruk

You are here

Växande livsmedelsindustri

Det moderna jordbruket står inför många utmaningar. Konsumenternas preferenser fokuserar mer och mer på kvalitet, inklusive etiska aspekter och en hälsosammare kost, hög efterfrågan på råvaror, hårdare konkurrens, stränga regler och behovet av kontinuerlig innovation.

Konkurrenskraft på gårdsnivå, för vilken vara som helst, bestäms av några grundläggande faktorer. Dessa inkluderar storlek på verksamheten, effektiv användning av kapital och anläggningstillgångar, priset på insatsvaror, bästa praxis och vilken teknik som används för att hantera projekt och informationsflödet, med fokus på ledning av verksamheten.

Det är viktigt att det sker kontinuerlig innovation, effektiv kommunikation mellan intressenter, förbättring av tiden det tar att få ut en produkt till marknaden och att hålla kostnaderna under kontroll. Att använda rätt teknisk lösning kan vara det som avgör om det blir framgång eller misslyckande.

Designtechs ProjectCoordinator är en lösning som kan hantera många områden som är viktiga för jordbruksindustrin. Lösningen kan hjälpa företagen att samarbeta effektivt, planera och följa projekt/aktiviteter, enkelt optimera resursutnyttjandet, hantera sitt innehåll säkert och att kontrollera sina utgifter.

 
Nyckelkomponenter
 • Projekt- & aktivitetsplanering
 • Resurshantering
 • Dokumenthantering
 • Briefing board
 • Diskussionstavla
 • Möteskalendrar
 • Nyhetshantering
 • Hantering av kostnader och kassaflöde
 • Web content management
 • Offline synkronisering
 • Tidshantering
 • Kontakthantering
 • Rapportering
 • API
 
Saker som gör en skillnad

• Multi-projektportfölj och lätt kontroll av planer för att undvika förseningar och flaskhalsar
• ProjectCoordinator stöder inte bara komplexa projekt och aktiviteter inom ett företag, utan även sådana som är fördelade över flera företag, länder och kontinenter
• Ha ditt innehåll på en plats och fördela åtkomsten till det på ett säkert sätt
• Kortare tid till marknaden genom effektiv kommunikation, samarbete och planering.
• Betydande förbättring av flödet och distribution av information.
• Effektivt förvaltning genom att spåra projekt- och aktivitetskostnader.
• Webbaserad åtkomst och offline synkronisering gör arbetsflödet kontinuerligt och effektivt.