Hur ProjectCoordinator kan utgöra nervsystemet för era samarbeten!

You are here

Ibland, vid demonstrationer, hamnar vi i diskussion om vår slogan för ProjectCoordinator. Man undrar ofta hur vi har valt denna slogan och hur den kan förklaras. Med den stora mängd funktioner som finns för samarbete och projekthantering kan det vara svårt att måla upp hela bilden i några få meningar. Så, vi har beslutat att beröra de viktigaste områdena och hur dessa kan fungera som den idealiska lösningen för era samarbetsbehov.

Som ni kan se i diagrammet nedan består ProjectCoordinator av 7 huvudområden

1.    Projektledning
2.    Dokumenthantering
3.    Tidrapportering
4.    Resurshantering
5.    Kostnadshantering
6.    Kontakthantering
7.    Webbpublicering

  1.  

Var och en av dessa delar levereras med sina egna funktioner men de hänger också ihop. Med andra ord kan var och en av dessa delar kommunicera eller samarbeta med varandra vilket gör det lätt att använda komponenter från en av delarna i en annan.

Hur kan detta utgöra nervsystemet för era samarbeten?

ProjectCoordinator har byggts på ett koncept med Lobby och Rum. Du kan se Lobbyn som ett paraply över alla dessa rum. Det intressanta är att var och en av dessa komponenter har sina egna 6 huvudområden. I och med att detta är ett verktyg för samarbete online kan allt nås via webb och inmatning av tid och spårning kan ske genom iPhone-applikationen. Vi kommer att försöka förklara det med några exempel.

ProjectCoordinator fungerar som ett nervsystem för samarbete mellan geografiskt spridda enheter i ett företag

I exemplet nedan kan du se att "Lobbyn" är huvudkontoret och "Rum" är kontoren på olika platser. Var och en av dessa platser har sina egna områden och kan fungera som oberoende såväl som anslutna. Till exempel kan varje ort ha sina egna aktiviteter, resurser och webbplatser och de kan ha sina dokument och filer i ett dokumentarkiv, online. Tillgången till vart och ett av dessa områden styrs av användarrättigheter.

 

 

ProjectCoordinator fungerar som ett nervsystem för samarbete mellan företagare med olika kunder

ProjectCoordinator kan vara det perfekta verktyget för samarbete online för företag som vill ha regelbunden samverkan med sina kunder och resurser, men ändå ha separat dokumenthantering och samarbetsyta för varje kund och för interna avdelningar. I detta scenario kan företagare skapa ett rum för varje kund under kundgruppen, så att de håller koll på sina dokument och filer, interna resurser samt kundresurser och kan uppdatera filer och aktiviteter inom detta rum. De kan presentera projektplanerna för sina kunder i vart och ett av rummen. Personella resurser kan mata in projektrelaterad tid och status. På samma sätt kan man ha olika avdelningsrum och tillhörande områden under var och en av avdelningarna.

 

Här är de två skärmdumparna över ProjectCoordinators struktur med Lobby och Rum

 

Dessa är bara två grundläggande exempel på hur systemet fungerar. Men detsamma kan gälla för en enda avdelning med olika sektioner, en konsult med olika kunder och projekt, storskaliga samarbetsprojekt med olika arbetspaket eller bara ett enmansföretag som vill hålla koll på sin verksamhet, hantera resurser, upprätthålla kontakter, hantera kostnader, bevara dokument och filer på en enda plats och hantera sin egen webbplats. I vilket fall som helst kommer ProjectCoordinator att vara ert perfekta nervsystem för samarbete!