+46 920 37730sales@designtech.se

ProjectCoordinator Desktop. När jag försöker logga in visas rutan ”Unable to connect. Please try again” upp, varför fungerar det inte?

You are here

Troligtvis är portaladressen felaktig i ”Settings”. Kontrollera att det står https:// före portaladressen, och att det inte finns något / efter.

Om du behövde justera,  spara anslutningen igen och prova igen att klicka på ”Connect”.

Läs mera här om inställningarna: http://icoordinator.com/sv/support/icd-installera