Projekthantering för Ingenjörskonst

You are here

Konstruera er framgång

När det gäller ingenjörsprojekt är projektledning en bred term som omfattar flera funktioner för planering, organisering, samarbete och hantering av resurser för att se till att ett projekt genomförs på ett lämpligt sätt och blir framgångsrikt. Men att utföra alla dessa funktioner manuellt är besvärligt. Med en bra mjukvarulösning blir det lättare och mer verkningsfullt att utföra de många funktionerna, vilket resulterar i ökad produktivitet och ett framgångsrikt genomförande av era projekt.

Väsentligt för projekthanteringsverktyg
 • Enkelt att skapa och hantera projektplaner
 • Enkelt att spåra era uppgifter och projekt
 • Enkelt att tilldela uppgifter till gruppmedlemmar
 • Få med alla era resurser i planen
 • Ger enkelt samarbete mellan gruppmedlemmarna och kunder
 • Dela projektrelaterad information utan dröjsmål bland intressenter
 • Lagra era ritningar och andra säkerheter på ett säkert sätt
 • Ha kontroll på dokumentversioner och övervaka och kontrollera dokumentrevideringar
 • Spåra dina projektrelaterade kostnader och tid
 • Rollbaserad accesskontroll och säkerhet
 • Ha rapporter som ger dig korrekt information
En lösning som gör saker lättare

Designtechs s ProjectCoordinator hjälper er att planera era projekt, organisera all information som rör ert projekt, hantera resurser och tid, spåra era utgifter och samarbeta effektivt. Med ProjectCoordinator kan ni öka ert teams produktivitet genom bättre samarbete och kommunikation mellan gruppmedlemmarna. Det hjälper er att planera ert projekt väl och genomföra det i tid. Några av de viktigaste fördelarna är:

 • Möjlighet att arbeta med flera projekt
 • Korrekt information om era projekt
 • Tillgång till arbetet när som helst och var som helst
 • Effektivt resursutnyttjande
 • Förbättrad säkerhet, användbarhet, dataintegritet och spårbarhet
 • Enkelt samarbete
 • Total kontroll över flera filformat, kommunikation och tidplaner
 • Mindre tid på förvaltning av information
 • Total kontroll på era utgifter
Moduler och nyckelfunktioner
 • Projektplanering
 • Resurshantering
 • Dokumenthantering
 • Briefing board
 • Diskussionstavla
 • Möteskalendrar
 • Nyhetshantering
 • Kostnads- och kassaflöde-hantering
 • Web Content Management
 • Offline synkronisering
 • Tidshantering
 • Kontakthantering
 • Rapportering
 • API