Samverkan och Projekthantering I en säker miljö

You are here

Då molnbaserade lösningar har kommit att spela en viktig roll i affärslivet är säkerheten en viktig fråga och ett orosmoment för många företag; att förvara datan säkert har blivit av högsta prioritet. I ProjectCoordinator™ betonar vi vikten av säkerhet och förstår betydelsen av att skydda affärsdata i molnet; vi har många komponenter på plats för att uppnå detta.

Krypterad datalagring och överföring av data
När data överförs från dator till server skapas en säker kanal mellan datorn och lagringsleverantören innan datan laddas upp. Informationen i ProjectCoordinator™s portal krypteras informationen och lagras säkert i en serverhall med hög fysisk säkerhet. och avancerad klimatövervakning.  

Datalagring i Sverige
För att försäkra datans säkerhet lagras filerna i servrar som ligger i Sverige.

Hantering av åtkomsträttigheter
Vår onlinelagring är byggd kring rättighetsstyrd säkerhet för att bestämma vilka användare och grupper som har åtkomst till vilka filer och mappar.

Rättighetshanteringen i systemet är kraftfullt och enkelt att använda; användare i systemet kan läsa, ändra och radera innehållet i en mapp beroende på deras användarrättigheter. En användare med endast läsrättigheter kan granska och ladda ned filer men inte redigera, ladda upp eller radera dem.

Systemet låter användare utöka sina rättigheter på gruppnivå; partners och anställda kan exempelvis tillsammans tillhöra en grupp som har åtkomst till en särskild mapp med särskilda filer. När en anställd förflyttas till ett annat projekt handlar det om att ändra dennes medlemskap utan att åtkomsträttigheterna påverkas. En användare kan enkelt dela ett dokument med någon annan genom att mejla länken till dokumentet direkt från systemet.

Spårbarhet av information
När det finns ett flertal användare och en konstant uppdatering av dokument och filer är det viktigt att kunna spåra ändringar och tillägg. Systemet har en kraftfull kontrollmekanism; det visar automatiskt den senaste versionen av varje dokument. När dokumentet ändras och uppdateras sparar systemet revideringshistoriken i bakgrunden samt information om personen som gjort ändringarna; användaren kan när som helst gå tillbaka till en tidigare version av dokumentet. Utöver versionskontrollen kommer en notis att fästas på instrumentpanelen med uppgifter om den senaste ändringen av dokumentet samt vem som har gjort den.

Tvåfaktorsautentisering (tilläggstjänst)
ProjectCoordinator™ använder en tvåfaktorsautentisering i mobilen för en säker åtkomst till portalen online. Den använder en kombination av personliga inloggningsuppgifter och ett engångslösenord. När användaren försöker logga in med sina uppgifter skickas engångslösenordet till dennes mobiltelefon som SMS och efter det att lösenordet skrivits in kommer användaren åt portalen.

Förutom att den tillhandahåller hög säkerhet har tvåfaktorsautentiseringen andra fördelar; eftersom användaren alltid har mobiltelefonen med sig behövs inget annat för att logga in och de dynamiskt genererade lösenorden är mycket säkrare än permanenta. Med möjligheten att bestämma maximalt antal tillåtna felinmatningar och påföljder såsom fördröjning eller till och med blockering av vidare inmatningar minskar risken för intrång av obehöriga personer.

Read more about Two-Factor authentication here