Multi-projekthantering

You are here

Att hantera flera projekt är alltid en utmaning för organisationer, men när ni hanterar olika typer av projekt för flera organisationer ökar komplexiteten flerdubbelt. Problemen med att hantera och spåra olika projektplaner, hålla reda på era budgetar och kostnader, hantera olika typer av resurser och material, kommunikation med era kunder och kolleger och dela er projektrelaterade information på ett säkert sätt och skapa rapporter som är korrekta och meningsfulla blir formidabla utan de rätta lösningarna för att hjälpa dig i din projektledning. Med tio års erfarenhet i ryggen adresserar Designtechs webbaserade projekthantering och samarbetslösning ProjectCoordinator alla dessa frågor och hjälper dig att smidigt utföra dina projekt och aktiviteter. Dina projekt kan varieras från olika sektorer, för t.ex. mjukvaruutveckling, konstruktion, forskningsprogram, statliga organisationer och kommuner etc. Eftersom ProjectCoordinator täcker alla aspekter av projektledning, dokumenthantering, budget och kostnadsspårning, resurshantering och samarbete, passar det perfekt för alla organisationer som hanterar projekt och är ute efter ett framgångsrikt genomförande av sina projekt.

Hantera flera organisationer och flera projekt från samma plats

En av de viktigaste faktorerna som gör ProjectCoordinator till en kraftfull lösning för projektledning är dess förmåga att hantera flera projekt som tillhör olika organisationer från en enda plats. Som projektledningsbolag, kan du enkelt hantera dina projekt och dina resurser genom webbaserade gränssnitt ProjectCoordinator, utan flera installationer. De grundläggande funktionerna i lösningen är baserad på konceptet lobby och rum. Lobbyn är avsedd att användas som ett delat projekt-/organisationsutrymme. I rummen kan ni organisera samarbetet mellan olika organisationer och projekt.

Multi-projekthantering

Effektiv projektplanering

ProjectCoordinator s projektplanerare ger ett snabbt och enkelt sätt att bygga upp projekten och tilldela resurser till varje aktivitet och deras beroenden. Du kan se aktiviteterna med ansvar och utvecklingsstatus avseende tid och budget. Det gör det möjligt att inkludera människor, material och utrustning i schemat för projekten. Användare kan spåra projekt från en organisatorisk nivå samt rumsnivå och framsteg uppdateras automatiskt i organisatorisk nivå beroende på insignalen från projektets rumsnivå. Du kan bifoga dokument till era aktiviteter och planeraren tillåter schemaläggningar av multi-projekt med nerbruten arbetsstruktur (WBS). Du kan dra och släppa aktiviteter och importera och exportera Microsoft ® Project-planer inom planeraren. Du kan också enkelt få olika rapporter och grafiska representationer, såsom Gantt-scheman.

Effektiv resurshantering

ProjectCoordinator låter er inkludera människor, material och utrustning avseende projekt i schemat, med beroenden. Med resurshanteringsmodulen i ProjectCoordinator kan du definiera roller och kompetenser på individnivå och den kan hjälpa dig att identifiera vilka resurser som är lediga med specifik kompetens inom en given tidsperiod. Du kan definiera arbetstid/kostnad på resursnivå och fastställa priser på uppgift-, vecko-, dag- eller timnivå. Den inbyggda resurskalendern ger en tydlig bild av resursernas tillgänglighet och gör resurshantering lättare.

Har full kontroll på dina kostnader

ProjectCoordinator tillåter spårning av de faktiska kostnaderna och budgeterad kostnad. Lösningen har en inbyggd kassaflödesplanering. Ni kan hantera priserna för användare och resurser och priser för rum och projekt. Det stöder att tillägg av anpassningsbara kostnadskolumner för att ha fullständig kontroll på ditt projekts kostnader.

Aktivt samarbete

ProjectCoordinators briefing board för projekt fungerar som en kontrollpanel och gör så att ni baserat på projektets framsteg kan få en snabb sammanfattning av projektmöten, aktiviteter, projektnyheter och händelselogg. Med kalendern kan ni få en snabb överblick över projektmöten, skapa nya möten och bjuda in deltagare samt exportera mötena till exempel till er Microsoft ® Outlook ® kalender. Kalendern kan integreras med Microsoft Office Live Meeting och inbjudan till mötena kan innehålla en direktlänk till online-möte och den som presenterar saker kan dela skrivbordet med deltagarna samtidigt som man gör presentationen. Det inbyggda diskussionsforumet tillåter ställande av frågor och prenumeration på diskussioner i det anslutande diskussionsforumet. Diskussionstavlan är tillgänglig för alla i projektet och är ett perfekt sätt att skapa strukturerad kunskap.

Trygg och säker dokumenthantering

Dokumenthanteringsdelen omfattar alla ingredienser som hör till ett säkert webbaserat dokumenthanteringssystem. Varje projektrum har ett lagringsutrymme för data i alla format, inklusive dokument, bilder och videor. Baserat på en trädstruktur liknande den i Windows Explorer ® kan man enkelt ladda upp, flytta, kopiera och redigera dokument och mappar - med versionshantering. Den kraftfulla åtkomstkontrollen ger användaren full kontroll över tillgängligheten till filer och mappar. Filerna kan publiceras såväl internt som externt. Lösningen består även av inbyggda arbetsflödesfunktioner inklusive grundläggande grupprocesser för godkännande. Du kan också direkt skicka e-post med dokumenten som länkar till andra användare.

Med alla dessa områden och funktioner är ProjectCoordinator en perfekt multi-projekthanteringslösning för vilken organisation som helst.