Collaborative Project Management
Dokumenthantering
mac-planner.png
Uppgiftshantering
Resurshantering
Tidredovisning
Projektplanering
Effektiv Resurshantering
Optimera resursutnyttjandet, öka produktiviteten
manage-resources2.png
och leverera projekten i tid
"ProjectCoordinator® har blivit livlinan för koordinering, kommunikation och hantering av olika projekt inom vår avdelning. Med olika arbetsytor ger det oss möjlighet att skilja olika områden åt baserat på ämne, och användare från hela världen kan få åtkomst till dessa områden baserat på deras roller"
Erling Nordlund, Professor
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet