Jag har installerat Internet Explorer 11 och nu fungerar inte DMK-tillägget mer.

You are here

Klicka på kugghjulet (Verktyg) i IE11 och sedan på ”Inställningar för Kompatibilitetsvy” ovanför ”Internetalternativ” och lägg till adressen till din portal (den är förfylld). Adressen flyttas då till rutan ”Webbplatser du lagt till Kompatibilitetsvyn”. Klicka på Stäng-knappen. Efter det kan du prova igen. Ibland måste du logga ut och sedan logga in pånytt. Det kan hända att den vill uppdatera DMK-tillägget, om så är fallet, gör så. Det är möjligt att du måste stänga IE11 för att uppdatera DMK-kitet.

OBS: Kom ihåg att din portal måste läggas till bland Betrodda platser, annars fungerar inte DMK-tillägget.

Se hur du gör det här: Internet Explorer blockerar fönster från ProjectCoordinator

OBS: I de senaste versionerna av Internet Explorer 11 fungerar inte alltid DMK-komponenten trots våra rekommenderade ändringar. Om så är fallet, var vänlig att installera och använd ProjectCoordinator Desktop istället. Du hittar instruktioner och länkar här: http://icoordinator.com/sv/icoordinator-apps