Hur kan jag se vilken version av ProjectCoordinator jag har?

You are here

Efter att du loggat in på portalen, klicka på info-knappen som finns på den översta panelen och välj Om / About enligt bilden nedan: