Vid arbete i Microsoft ® Office Word får jag upp ett pop-up-fönster som säger något om att min fil används av Normal.dot (eller Normal.dotm) när jag försöker spara min fil?

You are here

Normal.dot eller Normal.dotm är att tom sida du får när du öppnar ett nytt dokument i Microsoft ® Office Word. Om denna mall fil blir skadad, kan i vissa fall detta påverka ProjectCoordinator när du vill spara filerna tillbaka till portalen. Om du får frågan om du vill spara om Normal.dot eller Normal.dotm, klicka på OK. Filen sparas inte tillbaka till portalen innan du gör detta.

Efter att det ska fungera som vanligt igen. Detta är ett problem som orsakas av Microsoft ® Office, inte ProjectCoordinator™.