Konfigurera och arbeta med filer offline (endast för Xythos för Windows)

You are here

OBS: Off-line-funktionen stöds för närvarande inte av Xythos för MAC

Konfigurera Xythos så att filer och mappar finns tillgängliga offline

 1. Starta Xythos-enheten
 2. Tryck på knappen "Arbeta Online"
 3. Välj den första filen eller mappen som ska vara tillgänglig offline, (välj den i Utforskaren som är ansluten till servern).
 4. Högerklicka på den markerade filen/mappen och välj "Alltid tillgänglig offline" från popupmenyn
 5. Upprepa steg 3 och 4 för alla filer och mappar som skall vara tillgängliga offline
 6. Klicka på "Koppla från" i Xythos enhetens fönster
 7. Välj "offline"-fliken i Xythos enhetens fönster och välj inställningen för hur och när synkronisering med servern bör utföras.
 8. Om du vill synkronisera manuellt, klicka för att avmarkera "Vid anslutning" och "Vid frånkopplingar". Synkroniseringen görs därefter manuellt genom att man trycker på knappen "Synkronisera nu", (om du väljer det här alternativet finns det ingen automatisk synkronisering).
Arbeta med filer och mappar Off-line
 1. Starta Xythos-enheten
 2. Tryck på knappen "Arbeta offline", (Xythos-enheten ansluter till en "virtuell enhet" med samma innehåll, och med alla "Fjärrkonfigurerade" filer och mappar, (se ovan), finns i ett Utforskar-fönster, (det ser ut som du är ansluten till servern).
 3. Gå till filen i Utforskaren och arbeta med den som om den hade lagrats på din dators hårddisk.
 4. När du är klar med ditt arbete, klicka på knappen "Koppla från" i Xythos enhetens fönster, den "virtuella disken" blir bortkopplad.

Synkronisera uppdaterade filer och mappar online

 1. Om automatisk synkronisering är markerad visas synkronisering och uppdatering av ändrade filer och mappar när du ansluter till servern (när du trycker på "Online" i Xythos-enhetens fönster).
 2. Om manuell synkronisering har valts, visas synkronisering och uppdatering av ändrade filer och mappar när du trycker på knappen "Synkronisera nu" i "offline"-fliken i Xythos-enhetens fönster.

Om någon annan har uppdaterat en fil på servern så att versionerna av en fil är annorlunda visas