Granskning öppnas inte på rätt sätt i Safari

You are here

Om du klickar på en Inbjudan till granskning i Safari och får ett felmeddelande om att ett popup-fönster blockeras och inget fönster visas, ändra popup-inställningar i Safari:

  1. Välj "Inställningar" i Safari-menyn.
  2. Klicka på fliken "Säkerhet"
  3. Ta bort markeringen i kryssrutan "Blockera popup-fönster "