+46 920 37730sales@designtech.se

Varför kan jag inte rapportera mera tid på en aktivitet i Min tidrapportering? Jag har kunnat det tidigare, nu går det inte!

You are here

När en aktivitet i Aktivitetsplaneringen är klar och satt till 100%, går det inte längre att rapportera mera tid på den aktiviteten.