+46 920 37730sales@designtech.se

ProjectCoordinator Desktop. Varför kan jag inte ladda ned installationsfilen för ProjectCoordinator Desktop i Internet Explorer?

You are here

Säkerhetsinställningarna i webbläsaren kan stoppa nedladdningar av filer från internet. Kolla dina inställningar och öppna upp så du kan ladda ned installationsfilen. Hur du gör kan variera något mellan de olika versionerna av webbläsarna.

Utdrag ur text på Microsoft hjälpsida:

”Om nedladdningar och säkerhetsvarningar

När du laddar ned en fil kontrollerar Internet Explorer att nedladdningen inte innehåller skadlig programvara eller på annat sätt kan skada datorn. Om en nedladdning verkar misstänkt visar Internet Explorer ett meddelande där du kan bestämma om du vill spara, köra eller öppna filen eller inte. Alla de filer som du varnas för är inte skadliga, men se till att du litar på webbplatsen som du laddar ned filen från och att du verkligen vill ladda ned filen.

Om en säkerhetsvarning om att utgivaren av programmet inte kunde verifieras visas betyder det att Internet Explorer inte känner igen webbplatsen eller organisationen som ber dig ladda ned filen. Se till att du känner igen och litar på utgivaren innan du sparar eller öppnar nedladdningen. Läs mer om hur SmartScreen skyddar dig och om certifikatfel som kan göra att varningar visas.

Det finns alltid risker med att ladda ned filer från webben. Nedan finns några försiktighetsåtgärder du kan vidta för att skydda datorn när du laddar ned filer:

•Installera och använd ett antivirusprogram.

•Ladda bara ned filer från webbplatser som du litar på.

•Om filen har en digital signatur kontrollerar du att signaturen är giltig och att filen kommer från en betrodd plats. Du kan visa den digitala signaturen genom att klicka på länken till utfärdaren i den dialogruta med säkerhetsvarning som öppnas när du börjar ladda ned filen.”

Läs mera på Microsofts hemsida här:

http://windows.microsoft.com/sv-se/internet-explorer/download-files#ie=ie-11-win-7