ProjectCoordinator Desktop. Jag kan inte logga in på ProjectCoordinator Desktop. Jag får meddelandet ”Server unreachable” eller ”Incorrect login or password” när jag klickar på Connect i Settings. Vad ska jag göra?

You are here

Om du får det här meddelandet, prova att klicka på Connect igen.

Om detta inte fungerar, prova att starta om ProjectCoordinator Desktop.

I PC-versionen: Använd Stäng-knappen i det övre högra hörnet för att stänga ProjectCoordinator Desktop.

I Mac-versionen: Välj ”Avsluta ProjectCoordinator Desktop” i dropdown-menyn under ProjectCoordinator Desktop i det övre vänstra hörnet av skärmen (bredvid Apple-symbolen).