Problem att öppna och spara dokument i ProjectCoordinator

You are here

Om jag klickar på ett dokument i ProjectCoordinator kan jag bara spara dokumentet lokalt. Jag kan inte redigera och spara den direkt till portalen.

Om du har en PC och använder Internet Explorer kan du installera DMK komponenten.

När du går till dokument i ProjectCoordinator, finns knappen *"Installera DMK". *OBS: Denna knapp är borttagen fr.o.m. version 3.0.2.
Klicka på knappen och följ anvisningarna på skärmen.

OBS: För att installera och använda DMK-komponenten måste du använda Windows och Internet Explorer.

Kom också ihåg att lägga till din portal till Internet Explorer, Betrodda platser. Se ämnet: Internet Explorer blockerar fönster från ProjectCoordinator