Projekthantering för Flygindustri

You are here

Överskrid gränser

Endast ett fåtal industrivaror är så komplexa i utveckling och design som produkterna inom flygindustrin, vare sig det handlar om specifika komponenter eller hela plan. Vanligtvis arbetar flera tusen ingenjörer i olika regioner och kontinenter i världen hand i hand.

En av de viktigaste delarna som gör flygindustrin framgångsrik är det effektiva samarbetet mellan internationella konsortier inom branschen. Idag involverar utveckling av nya produkter nästan alltid samarbete mellan företag från många länder och kulturer. Denna globalisering medför sina egna utmaningar inom projektledning. Komplexa processer måste samordnas och genomföras och olika planeringsmetoder måste synkroniseras. Traditionella metoder för projektledning misslyckas ofta med att hålla jämna steg med dessa uppgifter, vilket medför projektförseningar, överskridna budgetar och kvalitetsfrågor som orsakar höga garantikostnader i efterdyningarna av produktlanseringarna.

Samverkande projektledning gör det enkelt

Med Samverkande projektledning, kan partner enkelt koordinera med varandra, ges möjlighet att fullgöra sina specifika uppgifter, hantera sina resurser på ett effektivt sätt. Även de mest komplexa projektmiljöer kan hanteras effektivt.

Designtechs flaggskepp ProjectCoordinator maximerar prestanda och håller koll på ett enskilt projekt eller en portfölj av projekt. Det stärker varje enskild gruppmedlem, förbättrar tillförlitlighet, driver samarbete och stöder bättre beslut. De viktigaste komponenterna innehåller

 • Projekt- och aktivitetsplanering
 • Resurshantering
 • Dokumenthantering
 • Kostnads- och kassaflödeshantering
 • Tidshantering
 • Rapportering
 • API
 
Spetskompetens

Inom flygindustrins projekt kan ProjectCoordinator användas för:

 • Projektledning av hela utvecklingsprojekt för nya plan
 • Hantering av produktutveckling av elektriska/elektroniska komponenter
 • Hantering av tester och kvalitetssäkring
 • Leverantörsintegration och gränsöverskridande företagssamarbete
 
Dra nytta av effektivt samarbete

ProjectCoordinator ger företag möjlighet att dra nytta av en helt integrerad projektplaneringsmiljö.

 • Flöde och distribution av information förbättras väsentligt.
 • Alla projektmedlemmar som berörs av ett visst projekts frågor informeras i realtid och kan sedan omedelbart börja samarbeta på problemlösningar istället för att förlora tid innan informationen har nått alla relevanta personer.
 • Strukturerar upp hela projektet i delprojekt med tydligt kontrollerade och beskrivna gränssnitt. Varje projektaktör har full kontroll över sitt ansvarsområde och en överblick över hela projektet som alltid är uppdaterad och konsekvent.
 • ProjectCoordinator stöder inte bara komplexa projekt inom ett företag, utan även sådana som är fördelade över flera företag, länder och kontinenter.
 • Webbaserad åtkomst och offline-kapacitet för synkronisering gör att arbetsflödet hålls kontinuerligt och effektivt.