Bioteknik

You are here

Teknikdriven innovation och produkter

Ett enastående utbud av ny teknik har drivit fram stora paradigmskiften inom bioteknik och läkemedelsforskning. Webbaserat samarbete och applikationer för kunskapshantering är både en del av och medel för att hantera utvecklingen av nya läkemedel, installation av nya funktioner eller anläggningar och för att bygga marknadsföringsstrategier, med potential att förändra projektet och för organisatoriska prestanda.

Nyckelkomponenter

När det gäller bioteknik- och läkemedelsföretag spelar samarbete, aktivitetshantering och kunskapshantering viktiga roller. "Kommunikation, samordning och tillgång till information" förkroppsligar några centrala funktioner i samarbete och "sammanhang, innehåll, gemenskaper och kopplingar" karaktäriserar kunskapshantering.

En ledare måste se till att kommunikationen når alla. Ofta underskattat, är detta en stor uppgift, särskilt i betydande sen fas av ett projekt och när en ledare också har betydande linjeansvar eller vetenskapliga uppgifter. Systemet ska kunna bistå intressenter för att de effektivt ska kunna kommunicera, göra tydliga projektplaner, dela information och lagra data på ett säkert sätt.

Ett annat viktigt faktum att inse är att det mesta av forskningen genererar data och information om ämnen och system. Dessa data gör det möjligt att fatta beslut om projektets framskridande. Att minska tiden från "data till beslut" är en viktig egenskap hos väl tillämpad kunskapshantering. Detta uppnås genom enkel anslutning och dataåtkomst, effektivt samarbete mellan team och tydlig kommunikation.

Samarbete, projektledning och kunskapshantering i en lösning

Designtech ProjectCoordinator är en sammanhållen lösning som täcker in samarbete, projektledning och kunskapshantering, vilket är de viktigaste faktorerna inom bioteknik- och läkemedelsindustrin.

Moduler & nyckelfunktioner
 • Projekt- & aktivitetsplanering
 • Resurshantering
 • Dokumenthantering
 • Briefing board
 • Diskussionstavla
 • Möteskalendrar
 • Nyhetshantering
 • Hantering av kostnader och kassaflöde
 • Web content management
 • Offline synkronisering
 • Tidshantering
 • Kontakthantering
 • Rapportering
 • API
 
Kritiska framgångsfaktorer

• Snabb intuitiv navigering och en hög nivå av individuell kontroll
• Multi-projektmiljö
• Projektarbetsyta för alla teammedlemmar och en plats för projektplaner, rapporter, information och "diskussioner".
• Närliggande informativa länkar och samverkan mellan aktiviteter/projekt och funktioner
• Resursgrupper och hierarkier
• Säkra dokumenthanteringsmöjligheter
• Tillgång till arbetet när som helst och var som helst
• Effektivt ärendehantering
• Helt säker integration med externa samarbetspartners