Lösningar

You are here

Designtech ger er fullständiga funktioner för att skapa avdelningsbaserad och horisontell projektledning, dokumenthantering och samarbetslösningar för gemensamma affärsmässiga utmaningar. Vi ger kunderna möjlighet att bedriva framgångsrik projektledning, ha effektivt samarbete, förbättra affärsresultat och minska kostnaderna inom och mellan funktionella affärsenheter.

Lösningarna är utformade för att hjälpa er att få bättre kontroll över era projekt, er dokumenthantering och samarbeten genom att möjliggöra för anställda och andra resurser att aktivt ta del av diskussioner, anteckningar, beslut, milstolpar, lägesrapporter och samarbetets arbetsprocesser.