Gratis Projektverktyg

You are here

Efter många år ger ProjectCoordinator® som en fri lösning för projekthantering , har vi nu gjort ProjectCoordinator® tillgängliga endast som en testversion för intresserade användare . Med alla fullfjädrat funktioner , detta hjälpa usres att testa det utan kostnad . Du kan skapa din prov projektledning portal genom att registrera nedanstående formulär

Hur du drar nytta av denna lösning för projekthantering

1. Du kommer att ha en kostnadsfri projektportal som identifieras som http://(det-namn-du-väljer).icoordinator.com
2. Du kan planera dina projekt och aktiviteter/arbetsuppgifter online, var du än befinner dig
3. Du kan hålla koll på hur tiden använts för olika aktiviteter 
4. Du kan importera och exportera Microsoft Project-planer 
5. Du kan lagra alla dina dokument online och dela dem med dina kontakter, via en länk 
6. Du kan hantera och följa upp intäkter och kostnader 
7. Du kan ha alla dina kontakter på ett enda ställe och hantera dem där 
 

Nu är det dags att skapa din portal för projekthantering!

Den versionen av ProjectCoordinator® innehåller alla huvudfunktioner. Se jämförelsen med olika versioner här.

ProjectCoordinator® ger 5GB lagringsutrymme. Det passar för användare som vill hålla kolla på sina projekt och aktiviteter, lagra dokument och filer på ett säkert sätt, följa upp projektrelaterad tid och hantera sin ekonomi.

Denna version av ProjectCoordinator® riktar sig till egenföretagare, konsulter, nystartade företag och användare som är ute efter enlösning för projekthantering och dokumenthantering att börja med och som sedan kan utökas till ett samarbetsverktyg genom att man lägger till fler användare. Versionen innehåller även funktioner för kostnadshantering, tidsuppföljning, multi-projekthantering och hantering av kontakter.

Några av nyckelfunktionerna är: skapande av projekt och aktiviteter, uppföljning av aktiviteter, uppföljning och rapportering av vilken tid som lagts på olika projekt - via webb och mobilt gränssnitt, hantering av online-filer och offline-filer med drag- och släpp-funktionalitet, kontroll av filversioner, hantering av aktiviteter och kontakter.  

ProjectCoordinator® används redan av många universitet, statliga organisationer och större företag över hela världen, för effektivt samarbete och projekthantering i kombination med dokumenthantering och andra viktiga funktioner. Kombinationen av olika användningsområden i en och samma lösning, och att den är åtkomlig när som helst och var som helst ifrån, gör den till en unik och funktionsrik produkt som ger verkligt mervärde för slutkunderna.

Så, vi hoppas ni kommer att uppskatta av ProjectCoordinator®. Den är till för enskilda användare som vill hantera sina projekt och aktiviteter på ett effektivt sätt, hålla koll på den tid som går åt till olika projekt, se hur planeringen följs i aktiviteterna, ha en säker hantering av online-dokument och hantera sina kostnader och kontakter. För bra för att vara sant? Du är bara 3 steg från att försöka själv!

Hur du snabbt kommer igång med din projekthanteringsmiljö

Klicka på någon av ytorna för att få en snabb inblick och stegvis introduktion(in English)

Bekanta dig med startvyn
Att lägga till kontakter
 

 

 

Sex viktiga delar du bör bekanta dig med i din projektverktyg

 Arbetsyta

När har aktiverat ProjectCoordinator  kommer du till din arbetsyta. Arbetsytan är det ställe där du kan byta mellan att visa lobbyn, som är den gemensamma ytan på portalen, och olika projektrum. Du kommer i huvudsak att använda denna arbetsyta för att gå mellan dina projektdelar. Beroende på om det är lobbyn eller ett rum du är i kommer det på högra sidan att visas de möten, aktiviteter, nyheter och den händelselogg som är specifik för lobbyn eller för projektrummet.

Här kan du läsa om konceptet med lobby och rum

 Koordinering & Samverkan

I den del av ProjectCoordinator som kallas Koordinering & Samverkan kan du interagera och samordna saker med andra användare via forum, få en överblick över alla aktiviteter, möten, nyheter och händelselogg på din briefing-board, hantera dina kontakter, hantera dina dagliga aktiviteter och hantera användare, grupper och deras roller. Observera att denna yta är specifik för vart och ett av dina projektrum. Baserat på vilket projektrum du är i kommer det att visas motsvarande kalender, forum, aktiviteter, kontakter och användare.

När du anslutit ProjectCoordinator Mobile till din projektportal kan du också hantera dina aktiviteter med hjälp av den mobila applikationen.

 

 Planering & Uppföljning

I den del av ProjectCoordinator som kallas Planering & Uppföljning kan du skapa dina projektrelaterade aktivitetsplaner, allokera resurser till olika aktiviteter och se hur resursanvändningen ser ut, lägga till kostnader och intäkter till olika aktiviteter i projektet och hantera dina budgeterade kostnader och intäkter.

 

 Dokumenthantering

I den del av ProjectCoordinator som kallas Dokumenthantering kan du hantera dina projektrelaterade dokument och bilder. Med ProjectCoordinators Dokumenthantering kan du lagra dina dokument på ett säkert sätt på en enda plats, låta dokumenten vara skyddade eller öppna att delas med andra och du kan hålla ordning på dina dokument med versionshantering.

Även om varje projektrum har sitt eget dokumentarkiv kan du använda lobbyns dokumenthantering för att samla gemensamma dokument som hör till just din projektportal.

När du sedan har installerat ProjectCoordinator Desktop blir det ännu enklare att hantera dina dokument. Med ProjectCoordinator Desktop kan du dra och släppa dokument från ditt skrivbord direkt till din dokumenthantering online.

 Administration

Den del av ProjectCoordinator som kallas Administration ser olika ut beroende på om du befinner dig i lobbyn eller i ett projektrum.

När du är i ett projektrum kan du bara ändra inställningarna för just det projektrum som du har valt.

I lobbyns Administration har du tillgång till betydligt fler funktioner som är relaterade till din projektportal. Här kan du skapa nya projektrum, hantera valutor som kan användas i resurshanteringen likväl som i hanteringen av kostnader, skapa kontaktgrupper och lägga till andra anpassade fält för dina kontakter, göra inställningar specifikt för lobbyn, hantera olika typer av arbetstid, som normal tid, övertid, och så vidare.

  Mina Funktioner

Mina Funktioner är en del av verktyget som är specifik för varje användare. Hit kan du ladda upp dina personliga dokument och bilder. Detta kan vara särskilt användbart när du har projektrum med många medlemmar. I stället för att lagra i det gemensamma projektrummet kan användare ha dem på sitt eget personliga utrymme.

I Mina Funktioner kommer du att ha en personlig briefing-board som kan visa olika projektrum och som svarar mot de händelseloggar som berör just dig. Användare kan hantera sin personliga kalender och sina personliga detaljuppgifter, kontaktinformation och listade färdigheter.

Användare följer upp och rapporterar sin tid under Min Tidrapportering. Du kan välja enskilda projektrum eller Lobbyn och mata in tid på aktiviteter i den projektplan som svarar mot aktuellt rum/lobby. Du kan enkelt mata in tiden via ProjectCoordinator Mobile eller ProjectCoordinator Desktop.

 

Några av de viktigaste funktionerna i projektverktyg

Free Project Management Software - Project Planning
Projektplanering

Projekthanteringsmiljön innehåller en webbaserad projektplanerare där du kan planera in dina projektaktiviteter och deras beroenden, knyta dokument till aktiviteter, ha budget kopplad till aktiviteter, nedbruten arbetsstruktur (WBS), interaktiva Gantt-scheman och många andra funktioner som kan hjälpa dig med din dagliga planering och genomförandet av dina projekt.

Planeraren innehåller stöd för import och export av Microsoft® Project-planer.

 
Free Project Management Software - Project Portfolio Management
Hantering av Projektportfölj

Om du har flera kunder som har olika projekt kan du skapa ett projektrum för var och en av dina kunder och ha specifika projektplaner för varje kund/projekt. Portföljhanteringen gör att du kan skapa dig en överblick över projektportföljen och få en sammanställning över start- och slutdatum för projekten men också en möjlighet att borra dig ner i varje enskild aktivitet.

 
Free Project Management Software - Task Management
Uppgiftshantering

Aktivitetshanteringen i gratisversionen av din projekthanteringsmiljö ger stöd för att ha dag för dag-aktiviteter på ett ställe, kategorisera dem och dagligen uppdatera deras status. Du kan komma åt dina uppgifter från din mobiltelefon, om du har installerat ProjectCoordinator Mobile.

 
Free Project Management Software - Document Management
Dokumenthantering

Din version av projekthanteringsmiljön innehåller ett webbaserat och säkert dokumentsystem. Varje projekt kan ha sin separata del i hanteringssystemet där du enkelt kan ladda upp, flytta, kopiera och redigera dokument och mappar. Du kan enkelt skicka e-post till andra, med dokumenten som länkar. Du kan reglera användarnas möjlighet att hantera mappar och filer genom att själv definiera deras rättigheter.

Dokumenthanteringen stödjer versionshantering för dina dokument och låter dig även komma åt äldre versioner av dokumenten.

 
Free project management software - Contact Management
Kontakthantering

Du kan ha alla dina kontakter samlade på ett ställe. Arrangera dina kontakter i grupper och kommunicera direkt med dem via e-post. Förutom de inbyggda fälten kan du lägga till och anpassa fler fält för att få med fler detaljer om dina kontakter.

 
Free Project Management Software - Resource Management
Resurshantering

Med projekthanteringsmiljöns resurshantering kan du effektivt styra och hantera dina resurser. Du kan enkelt allokera resurser till olika aktiviteter för den tid som behövs för att de ska kunna göra klart aktiviteten. Panelen visar resursanvändningen och vilka olika aktiviteter som resurserna är involverade i, med start- och slutdatum, tid samt procenttal för hur stor del av deras aktiviteter som är färdiga. Allokeringsschemat visar planerad arbetstid, verklig arbetstid och övertid för en viss resurs och du kan enkelt se detaljer i arbetstiden och information om deras roll och resurser kan enkelt informeras eller tillfrågas om svar på någon detalj.

 
Free Project Management Software - Cost Management
Hantering av intäkter och kostnader

Du kan hantera och följa upp dina faktiska kostnader och intäkter och de budgeterade kostnaderna och intäkterna. Du kan få grepp om kostnader och intäkter mot aktiviteter och de budgeterade kostnaderna och intäkterna i olika valutor. Rapporter kan skapas baserade på vad som matats in i form av kostnader, intäkter, kostnadstabeller, budget och kassaflöde.

 
Tidshantering

Med denna  projekthanteringsmiljö kan du mata in och följa upp din tid, som du loggar mot var och en av projektaktiviteterna. Du kan skapa dagliga, veckovisa och månatliga tidsrapporter.