Publikationer

You are here

OBS: Bortta​gen fr.o.m. version 3.0.2.

Innehåll

 

Introduktion till publikationer

Publikationer är en funktion som gör det möjligt att klassificera dokument, både sådana som är lagrade i portalens arkiv såväl som externa källor, genom att använda sig av meta-data. Detta gör att man kan söka efter dom via författare, titel, publiceringsår, ämnesområde, nyckelord m.m. Publikationer nås genom att välja Publikationer under rubriken Dokumenthantering. Det är bara den/dom som har rollen Publikationsansvarig som kan Lägga till/Redigera/Ta bort publikationer. Alla användare i portalen eller rummet kan däremot läsa dom publikationer som finns upplagda.

Läs mer om hur du:

 • Skapar ny publikation

  1. Välj Publikationer under Dokumenthantering.
  2. Klicka på knappen Publikation .
  3. Skriv in titeln på publikationen i rutan Titel.
  4. Välj författare genom att klicka på knappen Välj bredvid rutan Författare. I fönstret som kommer upp kan du antingen välja författare genom att klicka på önskat namn i rutan Tillgängliga användare och därefter på knappen Lägg till. Du kan även välja en extern författare genom att skriva in namnet i rutan Extern författare och sedan klicka på knappen Lägg till. Observera att du kan välja flera författare. När listan under Valda författare är enligt önskemål så är det bara att klicka på Ok.
  5. Fyll i en sammanfattning i rutan Abstract och välj ett publiceringsår i rutan Publiceringsår.
  6. Välj publikationstyp i rutan Publikationstyp. Läs mer om hur man skapar nya publikationstyper under rubriken Kategorier.
  7. Välj ämnesområde genom att klicka på knappen Välj bredvid rutan Ämnesområde. Markera sedan önskat ämnesområde i listan Tillgängliga ämnesområden och klicka sedan på pilarna mellan listorna. Notera att du kan välja flera ämnesområden till en publikation. Läs mer om hur man skapar nya ämnesområden under rubriken Kategorier. När innehållet i listan Valda ämnesområden är enligt önskemål så är det bara att klicka på Ok.
  8. Du kan även skriva in nyckelord för din publikation i rutan Nyckelord..
  9. I rutan URL kan du skriva in sökvägen till publikationen. Du kan även välja ett dokument eller en sida genom att klicka i rutan längst till höger i fönstret. Adressen fylls då automatiskt in i rutan URL.
  10. När du är klar trycker du på Spara så läggs din publikation till i listan över publikationer.
 • Redigera publikation

  Du kan redigera informationen rörande en viss publikation på två sätt:

  Alternativ 1

  1. Välj Publikationer  under Dokumenthantering.
  2. Klicka i kryssrutan bakom den publikation som du vill redigera.
  3. Klicka på knappen Redigera .
  4. Nu kan du uppdatera informationen för publikationen på samma sätt som för Skapa ny publikation. När du är färdig så klickar du på knappen Uppdatera för att spara ändringarna.

  Alternativ 2

  1. Välj Publikationer  under Dokumenthantering.
  2. Klicka i listan på namnet för den publikation som du vill redigera.
  3. Klicka på knappen Redigera.
  4. Nu kan du uppdatera informationen för publikationen på samma sätt som för Skapa ny publikation. När du är färdig så klickar du på knappen Uppdatera för att spara ändringarna.
 • Ta bort en publikation

  1. Välj Publikationer  under Dokumenthantering.
  2. Klicka i kryssrutan bakom den publikation som du vill ta bort.
  3. Klicka på knappen Radera , så tas publikationen bort.

   

Kategorier

I Kategorier kan man välja att Lägga till, Redigera och Radera publikationstyper, ämnesområden och nyhetstyper. Det är dock bara den som är Administratör i Lobbyn som kan arbeta med Kategorier, man kan alltså inte välja detta inifrån ett rum. Kategorier nås genom att välja Kategorier under Administration .

Läs mer om hur du gör för att:

 • Lägga till kategori

  1. Välj Kategorier under Administration .
  2. Välj kategori (Publikationstyper, Publikationsämnen eller Nyhetstyper) i rutan Kategorityp.
  3. Klicka på knappen Lägg till.
  4. Skriv in namnet på den nya typen/ämnet i rutan Typnamn/Ämnesnamn.
  5. Klicka på knappen Lägg till för att spara den nya typen/ämnet.
 • Redigera kategori

  1. Välj Kategorier  under Administration .
  2. Välj kategori (Publikationstyper, Publikationsämnen eller Nyhetstyper) i rutan Kategorityp.
  3. Markera den typ/ämne som du vill redigera namnet på i listan.
  4. Klicka på knappen Redigera.
  5. Skriv in det nya namnet för typen/ämnet i rutan Typnamn/Ämnesnamn.
  6. Klicka på knappen Redigera för att spara det nya namnet på typen/ämnet.
 • Ta bort kategori

  1. Välj Kategorier  under Administration .
  2. Välj kategori (Publikationstyper, Publikationsämnen eller Nyhetstyper) i rutan Kategorityp.
  3. Markera den typ/ämne som du vill radera i listan.
  4. Klicka på knappen Radera och därefter OK.