Lär känna startskärmen i ProjectCoordinator

You are here

 När du loggar in på ProjectCoordinator-portalen kommer du se nedanstående skärm.

 

Se vår video för att få en översikt över ProjectCoordinator.