Projektplanering

You are here

När det kommer till projektplanering beror framgången på faktorer som huruvida aktiviteterna kan planeras enkelt, bekvämlighet och tillgång till dina planeringar överallt, funktioner som hjälper dig att planera projekt och möjligheten till smidig uppföljning och samverkan. ProjectCoordinator har utformats för att tilltala en konsult som enkelt vill kunna planera sina projekt och få en överblick över den lagda tiden på olika aktiviteteter såväl som stora bolag med ett flertal kontor, avdelningar och kunder över hela världen för att kunna hantera sina projekt och skapa samröre mellan olika aktörer.

ProjectCoordinators lättillgängliga projektplanerare med flera arbetsytor, projektportföljhantering och möjligheten att rapportera din tid såväl genom webbläsaren som ProjectCoordinator Desktop och ProjectCoordinator Mobile gör den unik och säkrar ett framgångsrikt genomförande av dina projekt.

Projektplanering

Med aktivitetsplaneraren i ProjectCoordinator medföljer hela spektrat av funktioner för projektplanering. Aktiviteter kan skapas med ett startdatum, varaktighet och en ansvarig användare. Dessutom kan den aktuella statusen i procent, uppskattat antal timmar och prioritering läggas till. Aktiviteter kan markeras som delmål och grupperas med hjälp av underaktiviteter. Dra och släpp-funktionen underlättar när du vill flytta aktiviteter inom planeraren.

Det interaktiva Gantt-schemat gör det enklare att planera och föra samman dina aktiviteter. Aktiviteternas varaktighet kan justeras genom att aktivitetens start- och slutpunkter dras fram och tillbaka i aktivitetsfältet. Du kan koppla samman dina aktiviteter genom att dra de sammanlänkade pilarna mot varandra; de beroenden som kan användas är Slut till Start(FS), Slut till Slut(FF). Start till Start(SS) eller Start till Slut(SF).

Aktiviteterna i planeraren kan associeras med människor, material och utrustning som är relaterade till projektet via resursplaneraren. Härifrån kan du även exportera/importera projektplaner från Microsoft® Project .

Aktiviteter i projektplaneraren kan kopplas till externa länkar eller relevanta dokument. Användaren kan prenumerera på en aktivitet för då att få en notis varje gång aktiviteten ändras. Tillgången till planeraren och möjligheten att förvalta resurserna kontrolleras av åtkomsträttigheterna. Aktiviteterna från planeraren används i resursplaneraren, utgifts- och inkomsthantering och tidsredovisning.

Project Planning
Feature image

Projektportfölj

Med det unika konceptet med Lobbyn, Organisationsenheter och Arbetsytor i ProjectCoordinator kan en portal innehålla ett flertal arbetsytor med egna projektplanerare. Varje projektplanerare har sina egna aktiviteter och tillhörande resurser. Lobbyn i ProjectCoordinator fungerar som paraplyorganisation där användare med rätt behörighet kan övervaka pågående projekt i sin helhet i alla arbetsytor. Portföljsammanfattningen ger tillgång till startdatum, slutdatum, varaktighet, kvarstående dagar, nuvarande status, uppskattad tid, verklig inrapporterad tid av resurser, beräknad kostnad och den faktiska kostnaden för projektplanerna i varje arbetsyta. Dessutom ger den dig projektplanens grafiska vy på en månad, sex månader eller ett år.

Rapporter

Med projektplaneraren i ProjectCoordinator medföljer olika rapporter. Användare kan överblicka hela projektplanen och skriva ut eller filtrera den baserat på datum. Den tillåter också filtrering av rapporten baserat på alla aktiviteter, oavslutade aktiviteter, avslutade aktiviteter, ej påbörjade aktiviteter och påbörjade aktiviteter. Aktivitetslistan visar alla aktiviteter i arbetsytan och användaren kan filtrera den baserat på aktivitetsstatus. arbetsytesammanfattning ger en sammanfattning av alla aktiviteter i en specifik arbetsyta med detaljer såsom datum, varaktighet, tid, kostnad, inkomster, användare etc. Dessa rapporter kan exporteras till Excel, PDF eller skrivas ut.

Feature image