Koordinering och Samverkan

You are here

När en grupp av människor arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål kan effektiv samverkan och koordination vara huvudfaktorn som bidrar till framgång. ProjectCoordinator™ är ett verktyg för onlinesamarbete och en mjukvara för projekthantering som låter deltagarna kommunicera och samarbeta enkelt med varandra utan att lämna Internet.

Dela projektrelaterad information, få åtkomst till olika arbetsytor, skicka meddelanden med aviseringar till varandra, organisera möten, hantera dagliga uppgifter, övervaka och uppdatera aktiviteter, allt detta kan göras från samma plats. ProjectCoordinators kollaborativa miljö är tillgänglig via webben, skrivbordet eller mobiltelefonen vilket möjliggör ett oavbrutet arbetsflöde och en oavbruten kanal för samverkan.

Arbetsytor

Några av ProjectCoordinators unika koncept är Lobbyn, Organisationsenheten och Arbetsytan.

Lobby kan ses som en paraplyorganisation där all information samlas.

En organisationsenhet representerar en olika grupperingar av arbetsytor inom organisationen. Kunder, projekt, partners och leverantörer är några exempel. Du kan ha flera arbetsytor inom varje organisationsenhet.

En arbetsyta kan liknas vid ett område i organisationen, en yta för en kund, en plats för era leverantörer och återförsäljare eller en grupp inom avdelningen. Varje arbetsyta har sitt eget område för samverkan, projektplanering, dokument-, resurs-, kostnads- och kontakthantering. En användare kan bli medlem i en eller flera arbetsytor baserat på åtkomsträttigheterna. Read more about workplaces and how it enables collaborative project management

Feature image

Feature image

Uppgiftshantering

I ProjectCoordinator hjälper uppgifter användaren att hantera sina dagliga att göra-listor; uppgifter kan skapas inom en viss kategori och med ett slutdatum. Som en del av samarbetet kan den skapade uppgiften tilldelas en medlem i teamet. En annan viktig funktion i uppgiftshanteringen är möjligheten att ladda upp kommentarer och filer i uppgiften; varje gång en kommentar läggs till får personen som är associerad med uppgiften en notis. Uppgifterna kan grupperas efter datum, kategori och användare och kan filtreras efter status.

Du kan få tillgång till uppgifter via mobilen vilket gör det lättare att spåra och aktivt delta i pågående diskussioner.

Kalender

När du jobbar med flera projekt, avdelningar eller grupper inom organisationen kan det bli besvärligt att använda olika system för att organisera möten och events. Med den inbyggda kalendern i ProjectCoordinator blir det väldigt lätt att disponera mötena med såväl gruppens interna medlemmar som externa användare. Du kan även planera ett möte och lägga till medlemmar och mötesrelaterade filer som länkar.

Mötena kan utföras på Lobbynivå med alla användare inkluderade eller i arbetsytan vilket gör dem tillgängliga för arbetsytans medlemmar.

Feature image
Feature image

Briefingboard

Briefingboarden i ProjectCoordinator ger en överblick över möten, aktiviteter, nyheter och händelser. Varje arbetsyta har sin egen briefingboard med motsvarande poster. Kalenderrutan visar en lista på möten som är inbokade och kan visas samlade eller efter dag, vecka, månad eller år. Aktivitetsrutan visar de senaste aktiviteterna och kan också filtreras efter tidsenhet. Nyhetssektionen kan konfigureras så att den kan innehålla ett RSS-flöde. Aktivitetsloggen visar alla event dagligen, återigen efter dag, vecka, månad, år eller som helhet.

Jobba överallt

En av de stora fördelarna med ProjectCoordinator är att användarna kan jobba från var som helst utan att avbryta arbetsflödet eller aktuella uppgifter. Eftersom ProjectCoordinator är en webbaserad samverkansprogramvara och ett projekthanteringsverktyg kan den enkelt nås via din webbläsare. För att ge en bättre användarupplevelse kan du använda ProjectCoordinator Desktop vilket gör att programvaran aldrig är mer än ett klick bort. ProjectCoordinator Mobile går ytterligare ett steg där användare kan komma åt sina filer, ladda upp uppgifter och redovisa sin aktivitetsrelaterade tid. Read more about how ProjectCoordinator can be used for collaboration and project management anytime from anywhere here

Feature image