Kostnadshanteringsfunktioner

You are here

Feature imageIntäkts- och kostnadshantering

Med kostnadsfunktionen anges faktiska kostnader och budgeterade kostnader. Det gör det möjligt att fånga upp faktiska kostnader för aktiviteterna och kontrollera dessa mot de budgeterade. Man kan ange kostnad exklusive & inklusive moms, och i olika valutor. Den gör det också möjligt att fånga upp inkomster från aktiviteterna och kontrollera dessa mot budgeterat resultat. Baserat på posterna kostnader, intäkter, kostnadstabell, budget och kassaflöde kan olika rapporter skapas.